KONTAKT

EMERALD s.r.o.

Street ART o.z.

Winterova 24

Piešťany 921 01, SK

Tel: +421 (0) 945 450 576

Email: info@piestanystreetart.sk

Piešťany Street ART festival môžete podporiť finančným darom na transparentný účet občianskeho združenia Street ART o.z.