O NÁS

PIEŠŤANY STREET ART FESTIVAL

Festival v roku 2016 založil Branislav Galo ako neformálne stretnutie priateľov a pouličných umelcov. Inšpiráciou pre zorganizovanie festivalu bolo jeho pôsobenie v street art skupine Kamila Veterná Trio. 

Poskytnutím priestorov a občerstvenia pre umelcov festival výrazne podporil Aurel Rusnák, čím zároveň pomohol k vzniku tradície spolupráce s miestnymi reštauráciami a kaviarňami. Okrem tradičného pouličného umenia je Piešťany Street ART už od prvého ročníka, vďaka pravidelnému účinkovaniu Jozefa Hnídzika alias JuJu Planet Dub, programovo zameraný aj na experimentálnu a elektronickú hudbu. 

Festival pokračuje ďalšími ročníkmi v rámci platformy Urban Tone, ktoré spoločne organizujú Branislav Galo a Andrea Galová. Vďaka genius loci Piešťan, kozmopolitnej atmosfére a tradícii pouličného umenia v centre mesta sa Piešťany Street ART stáva prirodzenou súčasťou osláv leta. K hudobnému programu postupne pribudnú street art maľby, pouličné divadlo a pouličné cirkusové predstavenia. 

V roku 2021 sa festival stáva dvojdňovým a programovo sa rozširuje o výtvarné umenie. K organizačnému tímu sa pripájajú Natália Uhrinová, Sára „Meluzína“ Halíková a Marek Pažín. 

Platforma Urban Tone prechádza pod jednotný názov Piešťany Street ART a mení svoj vizuál použitím kombinácie farby reflexných prvkov, kaligrafického písma a variabilného pozadia so striedajúcimi sa ukážkami hudobného a výtvarného umenia.

Piešťany Street ART sa koná každoročne, koncom júla alebo počas prvého augustového víkendu.

PIEŠŤANY OPEN MIC

Open MIC je DIY festival lokálnej hudobnej tvorby, ktorý ponúka tradičné a alternatívne koncerty kapiel a pesničkárov. Podujatie je určené pre každého, kto chce predstaviť vlastnú tvorbu prostredníctvom krátkeho vystúpenia, spravidla za dobrovoľný honorár do klobúka. Pre vystupujúcich je v definovanom časovom rozmedzí pripravené a zdarma poskytnuté ozvučenie a asistencia profesionálneho zvukára.

Piešťany Open MIC sa koná každoročne, koncom januára alebo počas prvého februárového víkendu.