PODPORTE STREET ART

Piešťany Street ART festival a pouličné umenie môžete podporiť finančným darom alebo poukázaním 2 % z vašich daní na transparentný účet občianskeho združenia Street ART o.z.

Údaje prijímateľa potrebné na poukázanie 2 %

IČO: 54 277 353
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Street ART o.z.
Sídlo – Ulica: Winterova
Súpisné/orientačné číslo: 1759/24
PSČ: 921 01
Obec: Piešťany

Zamestnanec (zamestnávateľ vám bude robiť ročné zúčtovanie dane)

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane pre účely poukázania 2 % alebo 3 %.
3. Na základe údajov v tomto Potvrdení si vypočítate:
– 2 % z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
– 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite vo Vyhlásení zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3 %.
4. Vaše osobné údaje vyplňte spolu so sumou 2 % alebo 3 % z daní do Vyhlásenia.
5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu.
6. Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2023 na príslušný daňový úrad (podľa vášho bydliska).
7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie 2 %

Ak ste zamestnanec, ale daňové priznanie si podávate sami, alebo ste živnostník/právnická osoba, hore uvedené údaje prijímateľa na poukázanie 2 % vyplníte priamo v príslušnom tlačive daňového priznania. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás.