ZAHRAJ SI

Okrem oficiálneho programu je centrum mesta Piešťany počas Street ART festivalu aj voľnou zónou pre pouličných umelcov, pretože hlavnou ideou festivalu je ponúknuť priestor všetkým bez výberových kritérií. Preferujeme pôvodné a originálne umenie.

Kontaktuj nás emailom alebo telefonicky, a ak máš, pošli nám urlinky na svoju tvorbu, či už vo forme audio nahrávky alebo videa.

PERFORM

During the festival, apart from the official programme, the centre of Piešťany also becomes a free busking zone for street performers, where everybody is welcome to perform their art of all backgrounds. We prefer street artists with original art.

Contact us by email or phone, and if you have any artwork, whether in the form of an audio recording, video or other format, send us your URL link.