ZAHRAJ SI V PIEŠŤANOCH

Pouličné umenie (busking) ma v Piešťanoch dlhoročnú tradíciu.  Ak chcete prísť zahrať, stačí si stiahnuť a vyplniť tlačivo Oznámenie o konaní voľnej pouličnej aktivity, ktoré treba podať najlepšie 2 pracovné dni pred prvým hraním. Kópiu vyplneného tlačiva môžete zaslať emailom na kultura@piestany.sk alebo sekretariat@piestany.sk, poštou na Mesto Piešťany (odbor kultúry), Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany alebo priniesť osobne na podateľňu Mestského úradu Piešťany. Mestský úrad Piešťany vám potom pošle potvrdenie o registrácii, ktoré slúži ako doklad pre prípadnú kontrolu. Tlačivo môžete vyplniť aj na dlhšie obdobie a na viacero miest, na ktorých je v meste povolené prevádzkovať pouličné umenie.

Pre bližšie informácie kontaktujte Mestský úrad Piešťany, odbor kultúry, pani Kizek Kiššová, 033-776 54 76, Diana.KizekKissova@piestany.sk.

Z VZN MESTA PIEŠŤANY O VOĽNÝCH POULIČNÝCH AKTIVITÁCH

Voľné pouličné aktivity je možné vykonávať na vyhradených priestranstvách v čase od 09.00 hod. do 21.00 hod.
Voľné pouličné aktivity možno vykonávať na týchto verejných priestranstvách:
• Ulica Winterova – v úseku od hotela Lipa po fontánku pred hotelom Eden
• Sad A. Kmeťa
• Nám. slobody
• Kolonádový most

Pouliční umelci môžu primeraným spôsobom používať ozvučovaciu techniku s maximálnou hlasitosťou do 100 decibelov vo verejných priestranstvách: Ulica Winterova, Sad A. Kmeťa a Námestie slobody.

Aktivity s otvoreným ohňom, bubnovanie (perkusie, africké bubienky a pod.) je možné vykonávať len na Námestí slobody.

V priebehu dňa môže hudobná produkcia na jednom mieste, a v prípade záujmu iných účinkujúcich, trvať maximálne jednu hodinu, aby sa účinkujúci mohli striedať.